Robots voladores interpretan el 'Tema de James Bond'