Sonia se estrena como podcaster o podcastera, por seguir neologizando el léxico, en Aspirante (…a podcaster, claro). Felicidades.